Aktuelt

Ukategorisert

Tilskudd til Johanne Karine

Stiftelsen Haugesjøen er tildelt et tilskudd på kr 270.000 fra Kulturminnefondet.

Tilskudd gis til reparasjon av råteskader midtre dekkshus og reparasjon med driving av skrog fremre del styrbord side.

Johanne Karine er en hardangerjekt på 58 fot og med et seilareal på 250m2, fordelt over 8 seil.

Fartøyet ble sannsynligvis bygd i Hardanger omkring 1854 og var hjemmehørende på Nordmøre frem til ca.1900. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 1990. Johanne Karine har siden 2006 blitt drevet som en selvstendig enhet av Stiftelsen Haugesjøen.

Det går faste havnaturer, på tur med skoler og ungdom og turister eller andre grupper. Det er et overordnet mål å gjøre båten tilgjengelig for flest mulig barn, ungdom, turister og folk flest i Haugesund.

Jakta Johanne Karine er et veletablert fartøyvernprosjekt som gjennom en årrekke har vært godt drevet av en stiftelse med ideell målsetting.

Du kan også søke støtte til ditt kulturminne. Følg denne lenken til vårt elektroniske søknadssenter