På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet. Over 70 millioner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

Grense-Jakobselv skole

Grense-Jakobselv skole er et av 451 prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting i 2016.

Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for næringsutvikling svært høyt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

Kulturminnefondet skal være et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Jeg er derfor veldig glad for at fondet for inneværende år kan fordele nesten 80 millioner i tilskudd. Dette er viktige bidrag for å forhindre at kulturminner går tapt, gir eiere en motivasjon for å sette i stand bygninger og innebærer i tillegg at rammebetingelsene for private eiere bedres, sier Klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

Kulturminnefondet anslår at fondets midler har utløst innsats fra privatpersoner, næringsliv og andre på godt over to milliarder kroner i styrket verneinnsats. Dette viser hvor stor betydning den frivillige innsatsen har. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle de frivillige som gjør en formidabel innstas for å ta vare på vår felles kulturarv, avslutter Helgesen.

Her er lister over de prosjekter og tiltak som innvilges penger. Listene er sortert fylkesvis.

Tildelinger under 100.000,- (PDF, 74kb)
Tildelinger over 100.000,- (PDF, 182kb)

X

Del dette med en venn