Never – et byggemateriale med lange tradisjoner : tro?

Ordet never har vi fra norrønt språk, og betydningen er smidig eller nyttig. I flere hundre år har never har vært brukt til taktekking, og det finnes spor helt tilbake til da landet ble isfritt.

Les mer

X

Del dette med en venn