Ukategorisert

Støtter god representant for seilskutene

Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å tildele 500.000 kroner i støtte til Fraktefartøyet «Søblomsten» 

Fraktefartøyet «Søblomsten» er en galeas opprinnelig bygd på Vestnes i Møre og Romsdal i 1864. Båten gikk i sin tid som fraktefartøy – hovedsakelig med fisk og trelast – og har i store deler av tiden vært tilhørende i Namdalen og Helgeland. Båten har vært ombygget flere ganger, men har bevart skroget. I 1941 ble båten ombygd for motordrift. «Søblomsten» er på 78 fot og er dermed blant de større, bevarte jaktene / galeasene her i Norge. I tillegg har den stor geografisk betydning og er en god representant for de mange seilskutene som drev fraktefart langs norskekysten før veiene og andre transportmuligheter overtok i mange områder.

Søblomsten

Kulturminnefondet er glade for at fartøyet, og dets historie, tas vare på.

Søblomsten er antakelig det eneste gjenlevende fartøyet etter Lars Jensen Hammeraas og fartøyet har derfor stor kulturhistorisk verdi nasjonalt og regionalt.

Kulturminnefondet har stor søknadsmengde og begrenset med midler til fordeling. Dette prosjektet er nøye utvalgt i konkurranse med mange andre søknader fra hele landet.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til istandsetting av dekk og rekker.