Ukategorisert

Stabbur skal rehabiliteres for å brukes til rehabilitering

Får en halv million kulturminnekroner 

Stabburet står som et av de siste sporene av den gamle gården Vestre Viker og brukes nå som lager. Etter å ha blitt satt i stand skal stabburet inngå som snekkerbod i rehabiliteringstilbudet til Vikersund bad. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd inntil en halv million kroner til arbeidet med å sette kulturminnet i stand.  

Styremedlem Kjetil Reinskou og assisterende direktør for Kulturminnefondet besøkte den fremtidige snekkerboden, med det synlige beviset for tildeling.

Vi finner det svært positivt at stabburet settes i stand for fremtiden og kulturminnet gjennom sin nye bruk vil gi en større samfunnsnytte, sa Kjetil Reinskou da han overrekte tilsagnsbrevet til Hedda Paulson og Gunnar Paulson. 

Formidler kunnskap under istandsettingen 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til istandsetting av stabburet fra 1700-tallet med nye stabber, grime og utskifting av tømmer, samt tilpasning til ny universell utforming.  

Arbeidet med grime og stabber skal gjøres gjennom kurs med elever fra bygglinja ved Buskerud videregående skole. Videre skal stabburet settes i stand med stabber, grime og utskifting av skadet tømmer i frontveggen. Det er planlagt rullestolrampe av tørrsteinsmur. Skoleelevene skal delta i hele prosessen sammen med vaktmester og håndverkere. 

Her vil både kunnskapen om istandsettingen bli tilgjengelig for flere, samtidig som den nye bruken og universell utforming vil gjøre kulturminnet tilgjengelig for allmennheten, sier Reinskou.  

 

Treskjæring for finmotorikk 

Flere har behov for opparbeiding av finmotorikk hos rehabiliteringssenteret Vikersund Bad. Med den nye bruken som snekkerbod vil muligheter som treskjæring, snekring og dreiing kunne bidra til opptrening av finmotorikk.