Søknadsskjemaer

Søknadsskjema, utfyllbart

Her kan du hente søknadsskjema. Det er viktig at du laster ned søknadsskjemaet til din egen maskin før du begynner å fylle ut. Alle dokumenter er i PDF. Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal. Her kan du fylle ut noe informasjon, lagre, og så gå tilbake på et annet tidspunkt for å gjøre ferdig søknaden.

Skal du fylle ut søknadsskjemaet, trenger du Adobe Acrobat. Bruker du Mac, kan du ikke bruke programmet Preview til å fylle ut skjemaet, men Adobe Acrobat. Dette er et gratis program, og lastes ned her.

Henvendelser og rapporter foretrekkes å mottas per e-post, og ikke på papir. Henvender du deg på e-post, er det ikke nødvendig å også sende dette i brevs form.

Vedlagte filer
# Filtype Filstørrelse Last ned
1 .pdf