Søknadsskjemaer

Rettleiing søknadsskjema nynorsk

Her kan du hente rettleiing til søknadsskjema. Det er viktig at du lastar ned søknadsskjemaet til di eiga maskin før du begynner å fylle ut. Alle dokument er i PDF. Vi anbefaler at du brukar vår elektroniske søknadsportal, der får du rettleiing undervegs og kan fylle ut noko informasjon, lagre, og så gå tilbake på eit anna tidspunkt for å gjere ferdig søknaden.

Førespurnader og rapportar sendes per e-post, og ikkje på papir. Sender du på e-post, er det ikkje naudsynt å også sende dette i brevs form.

Vedlagte filer
# Filtype Filstørrelse Last ned
1 .pdf 78,45 KB veiledning-2017-nynorsk.pdf