Skjemaer for rapportering

Eksempel på sluttrapport

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd kan du bruke skjemaene under. Husk at du kan be om første delutbetaling ved dokumentert oppstart av prosjektet.

Øvrige utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med prosjektets framdrift.

Vedlagte filer
# Filtype Filstørrelse Last ned
1 .pdf 1,81 MB Sluttrapport-2017-eksempel.pdf