Aktuelt

Ukategorisert

Søk om tilskudd til sikring

Kulturminnefondet gir støtte til eiere som sikrer sine kulturminner mot videre forfall. Sikring gir eiere bedre tid til å planlegge senere istandsetting.

Mange eier bygninger og andre kulturminner med skader og et behov for istandsetting. I første omgang er viktig å sikre mot videre forfall. Dette er tiltak hvor eier kan søke Kulturminnefondet om støtte. Noen eksempler er:

  • Bygninger med taklekkasjer hvor det er viktig med midlertidig tetting.
  • Utglidninger av vegger eller fundamenter hvor man må gjøre mindre tiltak for å hindre at skadeomfanget blir større.
  • Midlertidig tetting av tak med plater eller presenning.
  • Avstiving av laftede vegger for å hindre at disse sklir ut.
  • Sikring av kaidekke og stolpeverk under disse.
  • Tiltak for å hindre at vann trenger inn i og under bygninger, ved for eksempel å senke terrenget rundt hus og foreta drenering.
  • Montering av plater foran vindusåpninger for å hindre at regn og snø kommer inn i hus.
  • I enkelte tilfeller vil det være best å demontere hus hvor skadene er store. Kulturminnefondet kan støtte merking, demontering og forsvarlig lagring.

Privatandelen i prosjektene må være minimum 30%. Ta kontakt med våre saksbehandlere om du har spørsmål.

Saken fortsetter under bildet.

På grunn av skader i bygningen søkte eier av dette bygget i Høglia, Øyer i Innlandet, om å legge på presenning for å stoppe utvikling av skader. Foto: Privat/fra søknad

I alle søknader om tilskudd fra Kulturminnefondet og i videre saksbehandling gjelder Forskrift for Norsk Kulturminnefond, og øvrig regelverk som du finner på våre nettsider. Vi gjør oppmerksom på at ordningen ikke omfatter brannsikring. I slike tilfeller er det bedre å søke om støtte fra Stiftelsen UNI.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet