Aktuelt

Ukategorisert

Redningsaksjon for seter

Kulturminnefondet bidrar med tilskudd på inntil kr 150 000 til prosjektet seterhus på Ner-Slenes. Setra ligger i Hornedalen i Eresfjord i Molde kommune.

Seterbua lå opprinnelig litt lenger ned i dalen, men ble på 1920-tallet flyttet til nåværende plass grunnet skredfare.  Beliggende ved siden av seterbuene til henholdsvis øver-Slenes og Beyer fra Eresfjord. Seterbua er den eneste gjenværende originale bua i dette miljøet og den ble brukt som seter for gården fram til 50-tallet.

Målet er å få en bu som kan brukes til dagsturer og overnatting. Det er et flott turterreng i området som er mye brukt. I tillegg er det den eneste gjenstående originale seterbua på stølen som ligger langs DNTs rute inn til Vasstindbu.

Kulturminnet er verdifullt i sitt kulturmiljø og står som opprinnelig med alle sine originale bygningsdeler.

Kulturlandskapet i Hornedalen

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å reparere seterbuen med enkel drenering, reparere fundamenter, reparere laftekasse med bærevegg, lage ny gulvkonstruksjon med gulv, reparere og skifte kledning, reparere og lage nye vinduer og dør, reparere og lage ny takkonstruksjon, nye takrenner og legge nytt torvtak.