Postliste

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Kulturminnefondet er, etter Arkivloven, forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

Kulturminnefondet er forplikta til å handsame alle dokument, inkludert e-post, i samsvar med føresegn i Offentleglova. Alle saksdokumenter er som hovudregel offentlege, og den som ynskjer kan be om innsyn i desse dokumenta.

Korrespondanse bør difor ikkje innehalde opplysningar du ikkje ynskjer skal bli kjent. I dokument med inneheld knyta til teieplikt, vil desse opplysningane bli strøket før det gis innsyn. Opplysningar om personlege forhold er alltid knyta til teieplikta.

Kulturminnefondet er etter Arkivloven forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du last ned her.

X

Del dette med en venn