For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter
Røros kirke

Mandag 8. og tirsdag 9. februar ble Riksantikvarens Utviklingsnett arrangert på Røros i samarbeid med Kulturminnefondet.

Nyheter

Ved søknadsfristen 1 november 2015 fikk vi 899 søknader. Det ble totalt søkt ca 220 millioner kroner.

Nyheter
Fra Vadsø januar 2016

Fra 12. til 14. januar inviterte Varanger Museum til befaring i Vadsø-området og et åpent møte om økonomiske tilskuddsmidler.

X

Del dette med en venn