For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

I forrige uke var direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen på befaring i Forsand, arrangert av Eva Landre Meling kulturleder for Forsand kommune.

Det er uten tvil at kulturminner former stedene de er på. Gir de liv og atmosfære, formidler historikk, skaper arbeidsplasser og tilhørighet. Kulturminner og kulturmiljøer er i vårt hverdagsliv og er ofte våre turistmål.

Loftet på Botn skysstasjon er bevart for framtida. For det gode arbeidet som er gjort ble eier Trude.E Wilskow Botn og Botn skysstasjon tildelt Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Bingen Lenseminneforening inviterte til båtslipp av Askeladden søndag 25.august. Den ideelle foreningen har med støtte fra Kulturminnefondet gjort en formidabel innsats med å sette i stand fløterbåten slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har utnemnt nytt styre for Kulturminnefondet

Historien til gården er også historien til lokalsamfunnet. - Tore Hammer Foto: Tom Gustavsen

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran 26.august kl 19.30. Sendes «LIVE» på Facebook.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn