For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter

For Kulturminnefondet er det viktig å ta vare på det store mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer som finnes. Også de «ulønnsomme» kulturminnene er vel verdt å ta vare på.

Fagstoff
Fiskeværet Å i Lofoten. (Foto: Bård Gundersen)

Fiskeværet Å i Lofoten var arena for Fortidsminneforeningens kurs i vindusrestaurering. Både interessen for tradisjonshåndverket og den spektakulære kursarenaen gjorde at kurset var smekkfullt.

Nyheter
Kalven seter i Vågå, Oppland. (Foto: Tom Gustavsen)

Å oppgradere gamle hus kan være like miljøvennlig som å bygge nye hus etter dagens standarder. Men det stiller noen krav til brukerne av bygget.

Nyheter

Berit Osmundsen har, med sin iver og entusiasme, blåst nytt liv i båtbyggjartradisjonen i Os i Hordaland. Nå fikk ho formidlingsstipendstipend frå Kulturminnefondet.

Nyheter
Einar Engen

Einars spørretime ble igjen en suksess. 

Nyheter

Den 19. september ble det utdelt en halv million fra Kulturminnefondet til istandsetting av fartøyet M/S Lete

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn