For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Fartøyet M/S Søgne er en viktig formidler av norsk kystkultur og ligger i Lyngør. Styret i Kulturminnefondet har nå fattet vedtak om tilsagn på kroner 350 000,- til arbeidet med å sette i stand fartøyet.

Aleksander Fjellvang mottar Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend for den store innsatsen han legger ned for å lære om bygningsvern og tradisjonelle håndverksteknikker

Førjulsgave til jugendbygning i Stavanger sentrum: Centralgaarden ved Domkirkeplassen mottar 600.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Med mye arbeid og mange hjelpere har Jan Vardøen tilbakeført Frogner kino. Det relativt sjeldne kulturminnet er nå åpen for allmennheten.

Tyrigrava er et viktig kulturminne som vitner om bilismens tidlige historie i Norge. Bygningen fremstår i dag som sliten, men bygningen skal få tilbake sitt opprinnelige uttrykk med 1 million kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Dampsentralen mottok Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Eierne Hilde og Morten Holck tok valget om å sette i stand de orginale portene som var i dårlig forfatning da de overtok bygningen.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn