For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet er, etter Arkivloven, forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

Foto: Tom Gustavsen

Her kan du lasta ned dei siste årsrapportane og -meldingane for Kulturminnefondet.

Kulturminnefondets styre vedtok i 2013 gjeldende strategiplan.

Illustrasjon, klage

Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage, i Kulturminnefondets forskrift.

Klima- og miljødepartementet logo.

Hvert år får Kulturminnefondet sitt tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn