For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Ansatte og styret i Kulturminnefondet takker for det gode samarbeidet i 2019 og ser frem til mange gode prosjekter og søknader i 2020!

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Kulturminnefondets nasjonale plakett blir hengende ved inngangen til Borgengården i Skien, som heder til det omfattende arbeidet med å sette villaen i stand og åpne bygningen for allmennheten.

Dampskipsbrygga i Lødningen. Foto: Gunnhild Ryen/Kulturminnefondet

På slutten av 1800-tallet var Lødningen et knutepunkt for fiskenæringen. Dampskipsbrygga, den eneste anlegget som står igjen, mottar 600.000 kroner fra Kulturminnefondet for å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid.

Direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen overrekte den glade boskap til Elias Moe, daglig eier av Mylnå. Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Volda Elektriske Mylne AS (Mylnå) frå 1937 har ei drift som knytter seg heilt attende til 1864. Etter mangfoldige år i drift har nå møllesteinane til havrekverna vorte for nedslitte til at dei kan brukast til vidare produksjon. I over eit år har derfor havrekverna stått ubrukt.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn