For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Fagerlund ungdomslag har lagt ned mye arbeid i å sette i stand ungdomshuset Folkvang i Hadeland. I dag ble de berømmet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken lover å jobbe for økte bevilgninger til kulturminnevern og Kulturminnefondet etter Røros-besøket.

Sveinung Rotevatn er utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet, og styremedlem i Kulturminnefondet Knut Aastad Bråten blir statssekretær i Kulturdepartementet. 

Ønsker du støtte til håndverkskurs eller -seminar? Kulturminnefondet kan gi økonomisk støtte.

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden.

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn