For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet har gitt RS 56 Olav Ringdal Jr. tilsagn om 500.000 kroner til istandsetting av skroget. 

Kulturminnefondet har gitt Aarresmiå i Bryne tilsagn på 350.000 kroner for istandsetting. Direktøren i Kulturminnefondet håper på flere søknader fra private eiere av kulturminner på Jæren.

Fra overrekelsen. f.v.Simen Bjørgen, Erik Lillebråten direktør for Norsk Kulturarv, fra Sameige Neset: Gunn Oddveig Berg og Aase Neset.

Direktør Simen Bjørgen overrakte 200.000 kroner til bevaringsarbeid på Nørdre Neset i Vågå.

Det er få spor etter jødene i Calmeyersgata i dag. Det er derfor svært gledelig at det jobbes med å sette den gamle synagogen i stand.

Kulturminnefondet er ei viktig kraft i kulturminnevernet i Noreg. Auk den årlege tildelinga til 200 millionar kroner, skriv Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea.

Stortingsrepresentant Guri Melby: Kulturminnefondet er en viktig bærebjelke i kulturminnearbeidet i Norge.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn