For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Fiskeværet Å i Lofoten. (Foto: Bård Gundersen)

Fiskeværet Å i Lofoten var arena for Fortidsminneforeningens kurs i vindusrestaurering. Både interessen for tradisjonshåndverket og den spektakulære kursarenaen gjorde at kurset var smekkfullt.

Kalven seter i Vågå, Oppland. (Foto: Tom Gustavsen)

Å oppgradere gamle hus kan være like miljøvennlig som å bygge nye hus etter dagens standarder. Men det stiller noen krav til brukerne av bygget.

Berit Osmundsen har, med sin iver og entusiasme, blåst nytt liv i båtbyggjartradisjonen i Os i Hordaland. Nå fikk ho formidlingsstipendstipend frå Kulturminnefondet.

Einar Engen

Einars spørretime ble igjen en suksess. 

Den 19. september ble det utdelt en halv million fra Kulturminnefondet til istandsetting av fartøyet M/S Lete

Håkon Telnes Fjågesund, stipendmottaker.

På handels- og landbruksmessen Dyrsku`n i Seljord den 15. september delte Kulturminnefondet ut sitt nasjonale håndverksstipend.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn