Ukategorisert

Nytt styremedlem i Kulturminnefondet

Klima-og miljødepartementet har utnevnt Atle Hamar som styremedlem i Kulturminnefondet.

Utnevnelsen gjelder i perioden 9. oktober 2020 – 1. juni 2023.

Styret i Kulturminnefondet er da slik sammensatt:

  • Tine Sundtoft, styreleiar
  • Hanne Kristin Jakhelln, nestleiar
  • Elisabeth Sjo Jespersen
  • Kjetil Reinskou
  • Atle Hamar

Atle Hamar er nytt styremedlem i Kulturminnefondet. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet