Aktuelt

Ukategorisert

Nytt styre i Kulturminnefondet

Klima- og miljødepartementet har utnevnt et nytt styre i Kulturminnefondet.  

 

Det nye styret fra 2. juli 2023 består av:  

 

  • leder Hanne Kristin Jakhelln, Bodø 
  • nestleder Atle Hamar, Vassenden, Jølster 
  • Einar Holtane, Oslo 
  • Jetmir Raistaj, Orkanger 
  • Inger Christine Årstad, Bergen 
  • vara Daniel Johansen, Trondheim 
  • vara Margret Lie Wessel, Nittedal 
  • vara John Olsen, Kristiansand 

Styret utnevnes for 4 år av gangen.  

Øker folks bevissthet om betydningen av kulturminner og kulturmiljø  

– Kulturminnefondet forvalter et fagfelt som vekker sterkt engasjement og får mye oppmerksomhet. Det ser vi godt på søknadsmengden til fondet som har økt betraktelig de siste par årene. Kulturminnefondet gjør en viktig jobb for å øke folks bevissthet om betydningen av kulturminner og kulturmiljøer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.  

– Jeg ønsker å takke avtroppende styreleder Tine Sundtoft for den betydelige innsatsen hun og Kulturminnefondet har lagt ned for bevaring av kulturarv over hele landet, sier Eide.