Nyheter

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet. Over 70 millioner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

Les mer

156 prosjekter med søknadsbeløp under 100.000 kroner har nå fått innvilget støtte, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan starte.

Les mer

Mandag 8. og tirsdag 9. februar ble Riksantikvarens Utviklingsnett arrangert på Røros i samarbeid med Kulturminnefondet.

Les mer

Ved søknadsfristen 1 november 2015 fikk vi 899 søknader. Det ble totalt søkt ca 220 millioner kroner.

Les mer

Fra 12. til 14. januar inviterte Varanger Museum til befaring i Vadsø-området og et åpent møte om økonomiske tilskuddsmidler.

Les mer

X

Del dette med en venn