Ukategorisert

Midler til sikringstiltak i Evanger

Kulturminnefondet bidrar med tilskudd på inntil kr 35 000 til sikringstiltak på Rongahuset i Evanger, fra 1920-tallet.

Rongahuset ligger i hjertet av det tradisjonelle bygningsmiljøet på Evanger. Det ble bygd som et landhandleri «Rongabui» av landhandler Anders Rongen etter brannen i 1923. Forfatteren Bjørn Rongen, som var tenåring da brannen fant sted, vokste opp i dette området og bodde flere år i huset.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å sikre taket mot lekkasje og sanere sopp, mugg og råte. Det har vært flere lekkasjer den siste tiden, blant annet etter kraftig regn nyttårshelga.

Sikringstiltak er ment som førstehjelp og kan være akutte, midlertidige tiltak du må gjøre for å hindre skader på kulturminnet. Denne ordningen gjelder tiltak som er midlertidige og skal gjennomføres raskt.

Sikringstiltak kan være ett godt grep for rask sikring av kulturminnet, fordi det er kort behandlingstid,  men samtidig viktig med rask gjennomføring av tiltak.

Arbeidet skal være ferdig 16.april 2023.

Her søker du støtte til sikringstiltak