Logo og visuell profil

Visuell identitet for Kulturminnefondet.

Profilmateriale

Vår logo og tilhørende profil er et tydelig, distinkt visuelt uttrykk skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med historiefortelling som sin viktigste driver. Med vår felles historie som bakteppe skal Kulturminnefondet gi innblikk i nær og fjern fortid – for at vi bedre skal kunne forstå vår samtid og vår felles fremtid.

Profilmanualen inneholder de visuelle grunnelementene og regelverk for hvordan disse skal brukes i kommunikasjonen.

PDF, 9.3mb

Profilmanual for Kulturminnefondet

Fargepalett

Kulturminnefondet har en distinkt og enkel fargepalett som er med på å gi organisasjonen et tydelig preg. I kommunikasjonssammenhenger uten foto skal fargepaletten brukes aktivt og med omhu.

Ta kontakt med oss ved spørsmål »

Logo

Kulturminnefondets logo består av et symbol og et navnetrekk. Symbolet er en modernistisk og enkel trådstruktur som skal symbolisere en sammensveiset og helstøpt organisasjon i form av forbokstaven K. En sammenhengdende linje i loop assosieres til bevegelse, tid, evighet, fleksibilitet og åpenhet.

Kulturminnefondet støtter i all hovedsak bygg og fysiske strukturer, og et symbol med en form for 3D-effekt gir riktige assosiasjoner til prosjektene. Et selvsikkert uttrykk med modernistiske trekk gir sterk gjenkjennelseseffekt og peker fremover.

PNG, 8kb

Logo for skjerm

PDF, 793kb

Logo for trykk

X

Del dette med en venn