Pressebilder og logo

Visuell identitet og pressebilder til fri bruk

Pressebilder

Her finner du høyoppløselige portrettbilder av direktør, underdirektør og kontorsjef, i tillegg til illustrasjonsbilder fra kulturminneprosjekter vi har vært med og støttet. Klikk på ikonet, og høyreklikk på bildet for å laste det ned.

Våre pressebilder kan brukes fritt, men må krediteres fotograf Tom Gustavsen der ikke annen fotograf er oppgitt.

JPG 4,2 MB

Portrett direktør Simen Bjørgen

JPG 4,2 MB

Portrett assisterende direktør Pia Wigtil

JPG 4,2 MB

Portrett kontorsjef Einar Engen

JPG 1,1 MB

Portrett styreleder Tine Sundtoft

JPG 2,9 MB

Nyheim Lodge i Møre og Romsdal

JPG 2,9 MB

Karlslyst gård i Trøndelag

JPG 2,9 MB

Kalven seter i Oppland

JPG 2,9 MB

Hovelsrud gård i Hedmark

Aktuelle bilder >>

Her finner du bilder til nylig utsendte pressemeldinger, artikler og kronikker.

JPG 9,5 MB

Flåvær er ei lita øygruppe i Herøyfjorden i Møre og Romsdal, der det har vært jektehavn, gjestgiveri og handelssted. Kulturmiljøet på Flåvær verdsettes fra regionalt hold, og har store kulturminneverdier. Sameiet her har videreutviklet bruken slik at allmennheten har fått tilgang på dette spesielle kulturminnet. De har også mottatt Godt vern-pris fra Fortidsminneforeningen. På bildet sees sjøbua på Flåvær med hovedhuset, det gamle gjestgiveriet i bakgrunnen. (Foto: Bjørnar Torvholm Sævik)

JPG 1,6 MB

I forbindelse med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, var ny og videreført bruk viktige temaer. Gården Nordigard Blessom i Vågå kommune, Oppland, var en av flere gårder hvor det ble satset på gardshotell. Bildene viser deler av gården før istandsetting. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

JPG 2,1 MB

I forbindelse med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, var ny og videreført bruk viktige temaer. Gården Nordigard Blessom i Vågå kommune, Oppland, var en av flere gårder hvor det ble satset på gardshotell. Bildene viser deler av gården etter istandsetting. (Foto: Ingrid Blessom)

JPG 1,5 MB

Fiskeværet Henningsvær i Vågan kommune, Nordland, har store kvaliteter både som bosted og som turistattraksjon. Her utvikles tettstedet med sine attraksjoner som er knyttet til fiskerier i det spennende kulturmiljø. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

JPG 2,7 MB

Bygninger som har kommet ut av opprinnelig bruk representerer muligheter. Naustet ved Utstein kloster i Rennesøy kommune, Rogaland, er satt i stand og brukes i dag som gårdsbutikk. Et godt eksempel på ny bruk. Her fra en befaring med Kulturminnefondets styre før arbeidet med å sette i stand naustet startet. F.v. underdirektør Eli Heirung, styreleder Helen Bjørnøy, nestleder Jon Birger Østby, eier Inger Lise Schanche Rettedal, styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen, styremedlem Per Kyrre Reymert og Elin Schanche.

JPG 2,2 MB

Sjøhuset og gårdsbutikken ligger i et kulturmiljøfredet landskap, med en upåklagelig utsikt. (Foto: Klostergården)

JPG 2,1 MB

Støa leketøyfabrikk i Marnadal kommune, Vest-Agder, ble etablert i 1928, og lekene som ble laget her, er godt kjent for mange. Det er fortsatt produksjon her selv om den er mindre enn den opprinnelig var. Tilskudd fra Kulturminnefondet ga eiere mulighet til å ta vare på både kulturminnet og kunnskapen om å drifte fabrikken. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

Profilmateriale

Vår logo og tilhørende profil er et tydelig, distinkt visuelt uttrykk skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med historiefortelling som sin viktigste driver. Med vår felles historie som bakteppe skal Kulturminnefondet gi innblikk i nær og fjern fortid – for at vi bedre skal kunne forstå vår samtid og vår felles fremtid.

Profilmanualen inneholder de visuelle grunnelementene og regelverk for hvordan disse skal brukes i kommunikasjonen.

PDF, 9.3mb

Profilmanual for Kulturminnefondet

Fargepalett

Kulturminnefondet har en distinkt og enkel fargepalett som er med på å gi organisasjonen et tydelig preg. I kommunikasjonssammenhenger uten foto skal fargepaletten brukes aktivt og med omhu.

Ta kontakt med oss ved spørsmål »

Logo

Kulturminnefondets logo består av et symbol og et navnetrekk. Symbolet er en modernistisk og enkel trådstruktur som skal symbolisere en sammensveiset og helstøpt organisasjon i form av forbokstaven K. En sammenhengdende linje i loop assosieres til bevegelse, tid, evighet, fleksibilitet og åpenhet.

Kulturminnefondet støtter i all hovedsak bygg og fysiske strukturer, og et symbol med en form for 3D-effekt gir riktige assosiasjoner til prosjektene. Et selvsikkert uttrykk med modernistiske trekk gir sterk gjenkjennelseseffekt og peker fremover.

PNG, 8kb

Logo for skjerm

PDF, 793kb

Logo for trykk

[easy-social-share]