Ukategorisert

Kulturminnefondet hjelper private eiere av kulturminner i Innlandet

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innlandet. Tilskuddene er fordelt på 75 gode prosjekter over hele fylket.

 

Blant de gode prosjektene finner vi Steig gård i Sør-Fron. Her har eierne fått tilsagn om 317 000 kr til istandsetting av taket på det som regnes for å være den største tømmerlåven i Gudbrandsdalen. Etter istandsettinga skal låven igjen tas i bruk som sauehus.

Steig gård i Sør-Fron. Se også bilde på toppen av saken. Foto: Privat/Fra søknaden til Kulturminnefondet

 

I Rendalen har eierne av Pleiehjemmet, det første kommunale aldershjemmet i kommunen, fått tilsagn om 100 000 kr til å sikre tak. I det gamle våningshuset fra 1831 var det kommunalt pleiehjem allerede fra 1899 og helt til 1967. Når huset er satt i stand skal det leies ut til folk som jobber i bygda og til turister.

 

 

Pleiehjemmet skal leies ut når det er satt i stand.
Foto: Privat/Fra søknad

Alt i alt har Kulturminnefondet 220 aktive saker i Innlandet, i underkant av tjue prosent av alle de aktive sakene på landsbasis. Mellom 2018 og 2020 har Kulturminnefondet innvilget over 45 millioner kroner til mer enn 250 kulturminneprosjekter i det som nå er Innlandet.

Vi har gjennom flere år erfart at det er mange ivrige og dyktige eiere av kulturminner i Innlandet. Disse sammen med flinke håndverkere fører til at godt bevaringsarbeid, noe som vi håper vil fortsette i åra framover.

 

 

Les om flere prosjekter Kulturminnefondet har støttet her.