Ukategorisert

Kulturminnefondet bidrar med inntil 150 000 kroner til vinduer i Keiser Wilhelmsgate

Bygården i Ålesund, Keiser Wilhelms gate 53 er fra gjenresingsperioden
og har hatt mye ulik bruk som pølsemakeri, tobakksfabrikk og skomakerverksted.
Nå står bygningen tom, men fremtidig bruk er næringsutleie i de to nederste
etasjene og til boligformål i loftsetasjen.

Forretningsbygget er verdifullt i et helhetlige bymiljø

Keiser Wilhelmsgate i Ålesund, Jugendstil, gult hus, Ålesund

Bygården i Ålesund, Keiser Wilhelms gate 53 er fra gjenresingsperioden og har hatt mye ulik bruk som pølsemakeri, tobakksfabrikk og skomakerverksted. Foto: Privat

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. (Foto: Tom Gustavsen)

Kulturminnet er karakteristisk med kun en hovedetasje, kjelleretasje og loftsetasje mellom andre bygårder med flere etasjer. Vinduene er originale, og ornamentene er flott utsmykket i jugendstil.

«Forretningsbygget er verdifullt i et helhetlige bymiljø», sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.

Gult hus, jugendstil, Ålesund, vinduer, bygg, bygningsvern

Det skal repareres vinduer i Jugendhuset. Foto: Privat

Dette skal tilskuddet gå til:

Tilskuddet på 150 000 gis til reparasjon av tre vinduer i hovedetasje og et vindu i loftsetasje, samt lage varevinduer til vinduene som skal repareres.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.