Ukategorisert

Gjerdevangen får 220 000 kulturminnekroner til bevaring av setermiljø

Gjerdevangen ligger i Sunndal og er en gammel seterhusbygning bygd som Nordmørslån fra 1921. Bygningen vil motta 220 000 kulturminnekroner fra Kulturminnefondet for å reparere og bevare setermiljøet.

Seteren er i dag et viktig og verdifullt kulturmiljø som er under behandling av Riksantikvaren for å oppgraderes til en ny verneklasse med kulturmiljøer av nasjonal interesse

Skal kunne brukes til aktiv seterdrift for kommende generasjoner

Seteren hadde aktiv drift frem til 1980-tallet, og det ble hesjet frem til 2000. Nå brukes jorden til innmarks- og engslått, og seteren vil bli brukt som fritidsbolig og seterdrift for kommende generasjoner.

Kulturminnet er verdifullt i et helhetlig setermiljø, og Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 220 000 til bevaring av setra, sier styreleder i Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.

Videre bruk blir til utleie av slåttemarker og seteren skal brukes som fritidsbolig, samt at den skal kunne brukes til aktiv drift for kommende generasjoner.

Dette skal tilskuddet gå til

Tilskuddet på 200 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å drenere, reparere tørrmur, reparere, kitte og male 17 vinduer, reparere og male ytterdører med linoljemaling, reparere golvkonstruksjon, fjerne eternittak på deler av taket, reparere og forsterke takkonstruksjon, legge torvmembran og torvtak, montere takrenner og reparere tørrsteintrapp.