Ukategorisert

Gammel dieseltank skal trekke eventyrlystne – får 600 000 kroner

Solartanken som står på Naustholmen i Steigen er et landemerke. Naustholmen er en del av gamle Grøtøy handelssted og historisk har området vært brukt som handelssted og til fiske og jordbruk. Nå står tanken tom og ubrukt, men eier har nå spennende planer for den.   

Til prosjektet vanker det 600 000 kulturminnekroner fra Kulturminnefondet.
 

Sjelden bygningstype 

Tanken er en sjelden bygningstype som skaper variasjon og mangfold i kulturmiljøet. Eier Randi Skaug ønsker å skape nytt liv i den, og den vil bli tilbudt som overnattingssted for gjester på Naustholmen, med innredning og nordlysplattform.  

Den vil inngå som en ressurs for formidling av kystkultur ved at historien om stedet og tanken vil bli formidlet til stedets besøkende.  

“Tank You” 

Prosjektet er gitt navnet «Tank You», og navnet vil være synlig på fasaden mot skipsleia. 

Navnet er en hyllest til lokalsamfunnets sterke vilje og evne til å skape et levedyktig lokalsamfunn gjennom flere hundre år, og Tank You har en klar kulturminneverdi for folk i lokalsamfunnet. 

Jeg vil gjøre den til et utropstegn for endringsvilje og overlevelse i den lille bygda Nordskot, og planen er å trekke eventyrlystne dit. Herfra skal vi tilby naturopplevelse og kulturformidling, skriver eier Randi i søknaden til Kulturminnefondet. 

Samtidig gir navnet også assosiasjoner til et sted som gir påfyll i form av opplevelser og kunnskap om kystkultur.  

– Prosjektet vil skape positive synergieffekter i form av økonomisk verdiskaping, økt tilgjengelig, opplevelses- og kunnskapsverdier til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og andre besøkende, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Jakhelln. 

Navnet “Tank You” skal males på tanken ut mot leia og Nordskot hvor lokalbefolkningen bor. Den vil bli rengjort innvendig, rustbehandlet utvendig og malt. Det skjæres hull til dør og vinduer, isoleres og paneles, og på toppen blir det nordlysplattform. 

Var det mektigste handelsstedet i Nordland

Drivstoffsalget var viktig for å bringe fiskerne tilbake til området. Den første tanken ble bygd i 1947 og den ble erstattet av den nåværende tanken.
Grøtøy handelssted var det mektigste handelsstedet i Nordland og i virksomhet fra 1690 til til det gikk konkurs i 1923. Jordbruk og fiske ble viktigste levebrød da arbeidsplassene på Grøtøya forsvant. 

På 30-tallet ble Naustholmen solgt til Brødrene Lund. De startet butikk, skipsekspedisjon, fiskebruk, materialutsalg og solarsalg til båter. Nordskot reiste seg igjen etter handelsstedets konkurs.  

Dette skal tilskuddet på 600 000 kroner gå til: 

Tilskuddet fra kulturminnefondet skal gå til rustbehandling, overflatebehandling, etablering av etasjeskiller og vinduer i Solartanken.