Ukategorisert

Formidling: Slik fortelles historien om naustet som ble restaurert!

Kulturminnefondet gir støtte til mange forskjellige prosjekter og kulturminner, som bolighus, industribygg, låver, togvogner, biler og sjarker så vel som prammer. Men dokumenterer du dette, i form av pamflett, utstilling eller bøker kan du også få støtte, og nå har Kulturminnefondet vært med på å støtte sin første film.  

I Holmefjord i Bjørnafjord står et gammelt naust, datert til 1800-tallet, og som har forfalt over lang tid. Etter å ha jobbet lenge og vel fikk eierne av naustet samlet sammen ressursene som skulle til for å reise naustet igjen, men samtidig tenkte de; dette vil vi dokumentere. Ikke bare syntes de var på sin plass å gi samfunnet tilbake naustet til at det kunne komme til allmenn nytte, men en dokumentarfilm kan fortelle naustets historie, og jobben som ble gjort med restaureringen.  

Kulturminnefondet har vært med på å støtte innspillingen, og kan nå stolt presentere dokumentaren “Naust, reis deg”. Dette er et eksempel til etterfølgelse og er vi ser at mange kan dra nytte av den moderne filmteknologien til å nå ut til flere. Filmer spres i sosiale medier, og dermed kan vi alle være med på la flere se hva vern av kulturmiljø handler om.  

Takk til Gøril Eline Nordtvedt hos Kulturminnedok som har vært primus motor i prosjektet, alle medvirkende som har bidratt med historier og inspirerende arbeid og til Ole Henning Bøe i Postracer Productions AS som har stått for film og klipp, og alle bildene i denne artikkelen.

 

Se filmen her: 

Ta kontakt med Kulturminnefondet om du sitter på en idé til medieformidling av kulturminner; og du kan søke her