Ukategorisert

For deg som skal søke om tilskudd om støtte i 2021

Vi har nå åpnet vår elektroniske søknadsportal for deg som planlegger å søke tilskudd fra Kulturminnefondet. Følgende søknadsordninger er nå åpnet:

  • Søknad om støtte til istandsetting
  • Søknad om støtte til fagseminar og kurs

Vi vil i løpet av høsten åpne nye søknadsordninger for 2021. Dette gjelder:

  • Søknad om støtte til fartøyer
  • Søknad om støtte til bevegelige kulturminner
  • Søknad om støtte til straks- og sikringstiltak
  • Søknad om støtte til formidlingstiltak

Vi anbefaler at du setter deg inn i de forskjellige søknadsordningene og gjør deg kjent med vår tilskuddsordning. På våre nettsider finner du nærmere informasjon og tips for deg som vil søke om tilskudd.

For prosjekter som skal igangsettes raskt er det fortsatt mulig å søke om midler utover høsten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kulturminnefondet. Aktuelt. Foto: Tom GustavsenKulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en ren tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

I 2019 tok Kulturminnefondet i bruk et nytt elektronisk søknadssenter, som gjør det bedre, tryggere og enklere for deg som søker.

Kulturminnefondets søknadssenter håndterer alt knyttet til et prosjekt, fra innsending av søknad og aksept av vilkår, til rapportering og utbetaling av tilskudd. Hvis du som søker har behov for å gjøre endringer underveis i prosjektet, kan du søke om dette i søknadssenteret. Brev fra oss som tidligere ble sendt ut på e-post og papir, vil dukke opp i søknadssenteret, med varsel på e-post til mottaker. Alt for å ivareta tryggheten til søker og for å samle alt på ett sted.

Ivaretar sikkerheten

Som så mange andre offentlige virksomheter, benytter også Kulturminnefondet den offentlige tjenesten ID-porten. For å logge deg inn her kan du bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides.

For at din sikkerhet i ID-porten skal ivaretas på best mulig måte, bør du være oppmerksom på disse punktene:

  • Sørg for at den elektroniske enheten du bruker er oppdatert
  • Sikre din elektroniske enhet med passord/PIN-kode
  • Ha oppdatert antivirus på din datamaskin
  • Logg ut når du er ferdig

Hva skjer ved innlogging?

Første gang du logger deg inn i søknadssenteret vil du bli bedt om å bekrefte at din kontaktinformasjon stemmer. Dette er opplysninger vi trenger i saksbehandlingen og oppfølgingen av ditt prosjekt.

Har du en påbegynt søknad eller har søkt oss tidligere, vil du bli bedt om å oppgi den e-postadressen du brukte i den gamle søknadsportalen. Du vil da motta en e-post med en bekreftelseslenke, og dine eksisterende søknader vil knyttes til det nye søknadssenteret.

Ta kontakt!

Lurer du på noe, eller er det noe i søknadssenteret du er usikker på, er det bare å ta kontakt med oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger, og er lydhøre for søkernes behov.