februar, 2019

7feb - 9Hele dagenKurs i restaurering av vinduerPÅ Rud videregående skole

Detaljer

På Rud videregående skole 7. – 9. februar holdes det kurs i restaurering av vinduer.

Tema som blir gjennomgått er: historisk gjennomgang, glassarbeid, kitting, trereprasjoner og overflatebehandling.

Kurset er en del av en kursrekke som består av 7 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

Sted: Rud videregående skole, Bærum
Instruktør: Håkon Gøthesen

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken

Tid

februar 7 (Torsdag) - 9 (Lørdag)

X

Del dette med en venn