Vårt arbeid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har utnemnt nytt styre for Kulturminnefondet

Les mer

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran 26.august kl 19.30. Sendes «LIVE» på Facebook.

Les mer

Fortidsminneforeningen på Nordmøre skipar til kulturminnekveld 8.august.

Les mer

Juni 2019 fattet styret i Kulturminnefondet et viktig vedtak for stedet. Hytta som har stått gjemt og forfalt skal nå settes i stand og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Til dette har eierne fått et tilsagn om tilskudd på hele 634 000.

Les mer

Edel Aas og Terje Marstein i Vågå er tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend for 2019.

Les mer

Kulturminnefondet har utviklet et nytt elektronisk søknadssenter, som skal gjøre det bedre, tryggere og enklere for deg som søker.

Les mer

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Les mer

Kulturminnefondet er, etter Arkivloven, forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

Les mer

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

Les mer

Her kan du lasta ned dei siste årsrapportane og -meldingane for Kulturminnefondet.

Les mer

X

Del dette med en venn