Vårt arbeid

Kulturminnefondet søker etter kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfrist er 20. mai 2019.

Les mer

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Les mer

Kulturminnefondet er, etter Arkivloven, forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

Les mer

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

Les mer

Her kan du lasta ned dei siste årsrapportane og -meldingane for Kulturminnefondet.

Les mer

Kulturminnefondets styre vedtok i 2013 gjeldende strategiplan.

Les mer

Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage, i Kulturminnefondets forskrift.

Les mer

Hvert år får Kulturminnefondet sitt tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer

X

Del dette med en venn