Ukategorisert

Bleikvassli Bygdelag får 50 000 kulturminnekroner til å istandsette Krokselmolaa – Vil at den skal være i bruk

Løa ligger i Hemnes kommune og ble sannsynligvis oppført rundt 1860. Den har omfattende råteskader og bygdelaget ønsker at løa skal være i aktiv bruk. Nå skal de flytte og istandsette den. Til reparasjonen får de 50 000 kroner fra Kulturminnefondet.  

Krokselmolaa planlegges å flyttes fra sin opprinnelige plassering ved Krokselmoen til en ny plassering ved Køteplassen. Den nye plasseringen består i dag av flere gamle bygninger, deriblant også sørsamiske kulturminner.  

Løa er preget av råte og skal repareres med midler fra Kulturminnefondet.

Viktig for lokalmiljøet 

Bleikvassli bygdelag har mange aktiviteter for folk i alle aldere. Køtaplassen brukes i stor grad av barn og unge. Det er leirskole i området om sommeren, og det er helårsbruk av grunnskole og barnehage i nærmiljøet. 

Flyttingen og istandsetting av løa skal gi løa en mer aktiv bruk, blant annet ved historieformidling knyttet til sammenhenger mellom gårdsdrift og utmarksressurser.  

Bleikvassli Bygdelag skal flytte og reparere løa slik at den kan bli tilgjengelig for flere.

Dette skal 50 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til utskifting av råteskader på utmarksløa.

 

Foto: privat, fra søknaden