Ukategorisert

Besøk fra Klima og miljødepartementet

Departementsråd Tom Rådahl og kommunikasjonssjef Jon Berg besøkte i dag

Kulturminnefondet, og fikk gjennom dagen innblikk i ulike sider

av Kulturminnefondets arbeid og Røros kommune. 

Mitt inntrykk av Kulturminnefondet og arbeidet som gjøres her er meget positivt sa departementsråd Tom Rådahl under foredraget “Kulturminnefondet sett fra Kongens gate”. 

Jon Berg delte kunnskap om kommunikasjon i klimasaker med internasjonalt perspektiv, med bakgrunn i sitt opphold i USA. 

 

Det har vært et lærerikt og motiverende besøk her på Røros, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet. Som opplyser at neste besøk fra Klima- og miljødepartementet er Espen Barth Eide 23. Februar.