Andre tilskuddsordninger

Penger. (Foto: Norges Bank)

(Foto: Norges Bank)

Kulturminnefondet støtter gjerne prosjekter som samfinansieres med andre tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over disse.

Kulturminnefondet har, sammen med Landbruksdirektoratet, utarbeidet informasjonsmateriell for de som skal søke om tilskudd fra Kulturminnefondet eller fra kommunenes SMIL-ordning. Resultatet av samarbeidet har blitt mye informasjon over ulike tema. Informasjonen er også samlet i ulike informasjonsark som kan lastes ned.

På denne siden finner du oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Du finner også en oversikt over private stiftelser og fond. Vi tar forbehold om at oversiktene kan være mangelfulle, men send oss gjerne en e-post med tips om andre relevante tilskuddsordninger.

Vi anbefaler også Legathåndboken, som gir deg en total oversikt over nyttige legater og stipender. Boken finnes kun i papirform, og må kjøpes.