For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Med mye arbeid og mange hjelpere har Jan Vardøen tilbakeført Frogner kino. Det relativt sjeldene kulturminnet er nå åpen for allmennheten.

Tyrigrava er et viktig kulturminne som vitner om bilismens tidlige historie i Norge og ligger i Oppegård kommune. Bygningen fremstår i dag som sliten, med flere spor etter tidens tann. Kulturminnefondets styre har fattet vedtak om tilsagn på kroner 1 000 000 til tilbakeføring av fasaden, slik at bygningen kan få igjen sitt opprinnelige uttrykk.

Dampsentralen mottok Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Eierne Hilde og Morten Holck tok valget om å sette i stand de orginale portene som var i dårlig forfatning da de overtok bygningen.

I forrige uke var direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen på befaring i Forsand, arrangert av Eva Landre Meling kulturleder for Forsand kommune.

Det er uten tvil at kulturminner former stedene de er på. Gir de liv og atmosfære, formidler historikk, skaper arbeidsplasser og tilhørighet. Kulturminner og kulturmiljøer er i vårt hverdagsliv og er ofte våre turistmål.

Loftet på Botn skysstasjon er bevart for framtida. For det gode arbeidet som er gjort ble eier Trude.E Wilskow Botn og Botn skysstasjon tildelt Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn