For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter

Onsdag ble Ola Elvestuen utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet.

Nyheter

I 2018 er det 15 år siden Kulturminnefondet ble opprettet. Det viktigste vi har lært i disse årene er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd.

Nyheter
Hoel gård på Ringsaker i Hedmark. (Foto: Per Eilif Sandberg)

Private eiere av verneverdige kulturminner har søkt Kulturminnefondet om 325 millioner kroner i støtte til sine kulturminner i 2018.

Nyheter
Våpenskjoldet på Leighgården. Foto: Kulturminnefondet/Linda C. Herud

Kulturminnefondets lokaler ligger i den ærverdige Leighgården på Røros. Denne uka kom bygningens våpenskjold opp igjen, etter en runde med restaurering.

Nyheter
Låven på gårdsbruket Stuen sikres fra ytterligere forfall. (Foto: Linda Mari Lemvik)

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

Nyheter
Hovelsrud gård. Foto: Tom Gustavsen

Fristen for å søke Kulturminnefondet om tilskudd til ditt kulturminne nærmer seg med stormskritt. Er du godt i gang enda?

X

Del dette med en venn