For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Randi Borgos og Anders Ose kjøpte den gamle setra Jo-Moavollen like utenfor Røros sentrum med ønske om å bidra til å ta vare på en liten, men viktig del av Røros-historien.

Foto: Tom Gustavsen

I Kulturminnefondet sit klare til å ta imot din søknad, og vi har god kapasitet!

I årets to første måneder har Kulturminnefondet mottatt 200 søknader fra eiere som vil sette i stand sine kulturminner. Over 25 millioner er til nå tildelt og vil komme til nytte i lokalsamfunnene.

Kulturminnefondet holder kontoret i Bergmannsgata, Røros, stengt for besøkende for å bidra til å begrense koronaspredningen.

Den over 100 år gamle Stallgården ved Eidsvoll verk får 800.000 kroner fra Kulturminnefondet til å redde taket på stallen.  

Klosterstranda borettslag i Skien får 750.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand tårnbygget. Hundre år etter at borettslaget ble bygd, skinner bygningen nå igjen.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn