Ukategorisert

130 000 til Gjerstad og Omegn Husflidlag – Skal gå til ny utedo og nytt tak på gammelskolen

Den lokale organisasjonen får 130 000 kroner til istandsetting av den gamle Byholt skole og et lite uthus med utedo.

Byholt gamle skole ligger ved riksveien og med Gjerstadvannet på motsatt side. Skolen var i drift frem til 1950-tallet, og bygningene er nå overtatt av det lokale husflidslaget. Planen er å bruke lokalene som vevstue og for formidling av gamle husflids- og håndverksteknikker.

Kulturminnefondet ser positivt på at husflidslaget gjennom en ny bruk skaper aktivitet i bygningene og formidler håndverkstradisjoner. Istandsettingen vil ivareta bygningene på en god måte, og husflidslaget vil gjennom sin aktivitet tilføre kulturminnet en ny aktiv bruk, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Med tilskuddet fra Kulturminnefondet kan nå husflidslaget sette i stand skolebygget og uthuset, og sørge for at den gamle skolen blir vernet gjennom lokal aktivitet.

 

Dette skal tilskuddet på 130 000 gå til: Tilskudd gis til Skolebygget; istandsetting av taket, utskiftning av dårlig taktro, relegging av gammel takstein mot veien og ny takstein på baksiden, nye takrenner i sink mot veien, skraping av fasaden, male med linoljemaling og ny ytterdør med kar. Uthuset; støpning av nytt fundament, skraping av kledning, nye vindskier og maling med linoljemaling