Søknad

Hjelp til din søknad

Send søknad om tilskudd

Vår ordinære søknadsfrist er 1. november hvert år.

Du kan søke om tilskudd elektronisk via vår søknadsportal. Så fort du kommer inn her, får du opp en veileder som hjelper deg i søknadsprosessen. Her kan du søke om tilskudd til istandsetting av alle typer kulturminner.

Ta kontakt med administrasjonen for rådgiving ved utfylling av søknader eller veiledning til hvilke vedlegg som bør følge søknaden.

Henvendelser og rapporter foretrekkes å mottas per e-post, og ikke på papir. Henvender du deg på e-post, er det ikke nødvendig å også sende dette i brevs form.