Profilmateriale

Visuell identitet for Kulturminnefondet.

Profilmateriale

Et tydelig, distinkt visuelt uttrykk skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med historiefortelling som sin viktigste driver. Med vår felles historie som bakteppe skal Kulturminnefondet gi innblikk i nær og fjern fortid – for at vi bedre skal kunne forstå vår samtid og vår felles fremtid.

Profilmanualen inneholder de visuelle grunnelementene og regelverk for hvordan disse skal brukes i kommunikasjonen.

PDF, 9.3mb

Profilmanual for Kulturminnefondet

Fargepalett

Kulturminnefondet har en distinkt og enkel fargepalett som er med på å gi organisasjonen et tydelig preg. I kommunikasjonssammenhenger uten foto skal fargepaletten brukes aktivt og med omhu.

Ta kontakt med oss ved spørsmål »

Logo

Kulturminnefondets logo består av et symbol og et navnetrekk. Symbolet er en modernistisk og enkel trådstruktur som skal symbolisere en sammensveiset og helstøpt organisasjon i form av forbokstaven K. En sammenhengdende linje i loop assosieres til bevegelse, tid, evighet, fleksibilitet og åpenhet.

Kulturminnefondet støtter i all hovedsak bygg og fysiske strukturer, og et symbol med en form for 3D-effekt gir riktige assosiasjoner til prosjektene. Et selvsikkert uttrykk med modernistiske trekk gir sterk gjenkjennelseseffekt og peker fremover.

PNG, 8kb

Logo for skjerm

PDF, 793kb

Logoer for trykk

Del dette med en venn